Kosten

U heeft behoefte aan helderheid en wilt niet voor verrassingen komen te staan. Daarom maken wij zo veel als mogelijk een vaste prijsafspraak met u. Als een vaste prijs niet mogelijk is, zal ik mijn uurtarief in rekening brengen.

Wij doen uw zaak ook op toevoegingsbasis ('gesubsidieerde rechtsbijstand'). Bij een eerste gesprek zal ik inschatten of u daar voor in aanmerking komt. Lees verder hieronder bij Gesubsidieerde rechtsbijstand.

Vaste prijs

In veel gevallen is een vaste prijsafspraak mogelijk. Op basis van het intakegesprek zal ik kijken of ik met u een vaste prijsafspraak kan maken. Kosten van derden (zie onder) zijn niet in de vaste prijs inbegrepen.
In sommige gevallen is het niet mogelijk de benodigde werkzaamheden in te schatten. Dan zal ik u mijn uurtarief in rekening moeten brengen.

Uurtarief

Mijn uurtarief is eur 185,- incl BTW (geldig per 1-1-2016). Kantoorkosten - een opslag van normaal 5% die door de meeste andere kantoren wel in rekening wordt gebracht - tel ik niet.
Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging / 'pro deo')

Raad voor Rechtsbijstand plaatje Het is in Nederland in de grondwet vastgelegd dat wie rechtsbijstand nodig heeft, maar weinig inkomen en vermogen heeft, recht heeft op financi�le hulp. Dit wordt de gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd (de zgn. toevoegingszaken of in de volksmond pro deo-zaken). De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad betaalt mij een vaste vergoeding en u betaalt mij slechts een eigen bijdrage. Indien u onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens valt kunt u hiervan gebruik maken. De Raad zal uw inkomen en vermogen beoordelen en op basis daarvan bepalen of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand en hoe hoog de eigen bijdrage is. De gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst. De Raad gaat uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar v��r het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. U kunt de Raad echter ook verzoeken uit te gaan van uw geschat inkomen en vermogen van het huidig jaar. Het inkomen en vermogen van uw partner wordt ook meegeteld. Ik zal de gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen bij de Raad. Betreffende de eigen bijdrage ontvangt u een factuur van mij.

Voor de actuele inkomens- en vermogensgrenzen en actuele eigen bijdragen verwijs ik naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: > Klik hier.

Kosten van derden

Bij kosten van derden moet u onder andere denken aan:

Deze kosten - voor zover van toepassing - zal ik bij u in rekening brengen.

Griffierecht
Indien er een procedure bij de rechtbank moet worden gevoerd, bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan de rechtbank waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een factuur aan de advocaat. Als het griffierecht niet wordt betaald, dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. De hoogte van de griffierechten verschilt per type zaak en per rechtbanksector. > Huidige tarieven.

Bij gesubsidieerde rechtsbijstand wordt het griffierecht lager vastgesteld. Kijk dan onder 'Griffierecht onvermogenden'.