Specialismen

Het kantoor is gespecialiseerd in onderstaande rechtsgebieden.

Personen- en familierecht

Het kantoor is gespecialiseerd in het Personen- en familierecht. Dit rechtsgebied omvat onder andere echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden, gezag, omgangsregeling, ondertoezichtstelling, adoptie en stiefouderschap, erkenning/ontkenning vaderschap, naamswijziging.

Mevrouw Van Aken is lid van de vFAS. Dit is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Om lid te worden is een aparte opleiding nodig en moet ieder jaar een aantal cursussen gevolgd worden om de kennis actueel te houden.

Als u meer wilt weten over de vFAS verwijs ik naar hun website: www.verenigingfas.nl.

Arbeidsrecht

Wij adviseren o.a. bij arbeidsconfliten, ontslag, ziekte en reintegratie, aansprakelijkheid van werkgevers.

WW/ZW-uitkeringen - Bijstandsuitkeringen

Het kantoor is tevens gespecialiseerd in procedures tegen het UWV. U kunt daarbij denken aan procedures rondom WW, WIA, Ziektewet, WAO en Wajong.

Daarnaast doen wij zaken tegen de gemeente rondom bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen.