Wat is een omgangsregeling?

Gaat u scheiden en heeft u samen kinderen? Dan blijft u allebei verantwoordelijk voor hun verzorging en opvoeding. U moet samen afspreken bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben en wanneer de andere ouder de kinderen ziet. Co-ouderschap is ook een mogelijkheid. Het beste is om in onderling overleg tot een zorgregeling of omgangsregeling te komen. Lukt dat niet, dan kunt u een bemiddelaar (mediator) inschakelen of de rechter vragen om een zorgregeling of omgangsregeling. Hoe de regeling ook tot stand komt, u moet zich er allebei aan houden.

Omgangsregeling of zorgregeling?

Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als 1 ouder het gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af.

Welke afspraken staan in zo'n regeling?

In een zorgregeling of omgangsregeling worden de afspraken vastgelegd over het contact tussen het kind en de ouder(s). Dit kan gaan om bezoek, maar ook om andere contacten, zoals telefonisch contact, per brief of kaartje, per e-mail of via chat. Een zorgregeling of omgangsregeling wordt vaak vastgelegd in een ouderschapsplan. Er is geen standaard zorgregeling of omgangsregeling. Zolang de ouders het eens zijn over de zorgregeling of omgansgregeling, kan er worden afgesproken wat zij wensen. Afspraken in een zorgregeling of omgangsregeling kunnen heel gedetailleerd zijn, als daar behoefte aan is. Meestal staat in een zorgregeling of omgangsregeling: Wanneer de kinderen naar de ouder gaan; Hoelang zij daar blijven; Hoe de schoolvakanties worden geregeld; Wie de kinderen ophaalt en/of brengt.

Kan er na de scheiding nog een zorgregeling of omgangsregeling worden vastgesteld?

Ja, ook nadat de scheiding al (lang) is uitgesproken, kunt u via een advocaat de rechter om een zorgregeling of omgangsregeling vragen. Ook kinderen kunnen zo'n verzoek doen. Ze kunnen de rechter bellen of een briefje schrijven. Dit kan ook als ze nog geen 12 jaar zijn. De rechter oordeelt over het verzoek. Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij een kinderrechtswinkel.

Voor meer informatie verwijs ik naar www.verder-online.nl en www.vfas.nl