Echtscheiding

Moet je altijd naar een advocaat als je wilt scheiden?

Ja, want alleen een advocaat kan een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter en een scheiding moet altijd door de rechter worden uitgesproken.

Kun je samen een advocaat hebben?

Ja, dat kan. Als u samen de echtscheiding in goed onderling overleg kunt en wilt regelen dan kan een advocaat voor u en uw partner samen optreden. Dat heet een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek.

Hoe lang duurt een scheiding?

Zo'n drie tot vier maanden, mits je samen tot overeenstemming kunt komen. Ben je het onderling niet eens kan het veel langer duren. Zogenaamde 'vechtscheidingen' kunnen wel een jaar duren.
Wat gebeurt er met de kinderen?

Sinds 2009 zijn ouders verplicht een ouderschapsplan te maken, waarin een aantal zaken aan de orde komen, zoals het hoofdverblijf van de kinderen, de kinderalimentatie en de omgangsregeling. De rechter toetst het door de ouders of advocaat opgestelde ouderschapsplan.

Wat moet verder allemaal geregeld worden?

De gezamenlijke bezittingen en schulden moeten verdeeld worden. Denk daarbij aan inboedel, auto, banktegoeden, spaargeld, waarde van een eventuele levensverzekering, eigen huis. In sommige gevallen zijn er meer schulden dan bezittingen. Ook een schuld moet verdeeld worden. 

Pensioenaanspraken moeten verrekend worden.

Partneralimentatie moet geregeld worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Met verschillende fiscale consequenties. Wij zullen u hierover adviseren.

Wanneer is de scheiding definitief?

De scheiding is definitief als deze is ingeschreven in het register van de gemeente.

Voor meer informatie verwijs ik naar www.verder-online.nl en www.vfas.nl