Ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan?

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Sinds 2009 bent u verplicht na het verbreken van de relatie samen met uw (ex-)partner afspraken te maken over de zorg voor uw kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Samen met uw partner moet u nadenken over de gevolgen van de echtscheiding voor uw kinderen. Hoe gaat u het ouderschap na de scheiding invullen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoe vaak ziet de ander de kinderen? Is co-ouderschap wellicht een optie? Op welke manier gaat u elkaar informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot uw kinderen? Hoe hoog is de kinderalimentatie die moet worden betaald?

Wie maakt het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan kunt u zelf opstellen. U moet samen met uw ex-partner de afspraken maken. Als advocaat zal ik u daarbij ondersteunen. Ik kan voorbeelden aanreiken. Indien u niet in onderling overleg met uw ex-partner tot afspraken kunt komen, kunt u met behulp van ons afspraken maken en laten vastleggen in een ouderschapsplan. Tevens zal ik het ouderschapsplan toetsen voordat het definitief wordt vastgesteld.
Wanneer wordt het ouderschapsplan opgesteld?

De praktijk leert dat het belangrijk is om zo snel mogelijk na het uit elkaar gaan duidelijke afspraken te maken, die zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van de kinderen en de ouders. Het plan wordt samen met het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.

Hoe worden de kinderen erbij betrokken?

Uw kinderen dienen op een bij hun leeftijd passende wijze bij het ouderschapsplan te worden betrokken. Als uw kinderen ouder zijn dan 12 jaar, dan zal de rechter uw kinderen oproepen en vragen naar hun mening over de zorgregeling. Uw kinderen zijn niet verplicht om te verschijnen. Het is bovendien ook mogelijk dat uw kinderen een brief schrijven aan de rechter.

Voor meer informatie verwijs ik naar www.verder-online.nl en www.vfas.nl